OK
رضایت مشتری
contact

رضایت مشتری

واحد رضایت مشتریشرکت آریا دیزل موتور به منظور ارائه خدمات مطلوبتر و در راستای افزایش سطح رضایتمندی مشتری در حال فعالیت میباشد. این واحد با عملکردی ممتاز در جهت پیگیری شکایت مشتریان پیش می رود و یکی از فعال ترین راه های ارتباطی سازمان با مشتریان است. واحد رضایت مشتری در قالب یک طرح جامع اقدامبه سنجش میزان رضایتمندی مشتریان نموده و موارد ذیل راجهت نیل به این هدف ملاک قرارداده است:

 • احترام و تکریم به مشتری
 • سرعت در انجام کارها
 • دقت در کیفیت خدمات ارائه شده
 • کنترل کیفیت خدمات رفاهی
 • حفظ امنیت خودرو ها در طی مراحل سرویس
 • طرح و رسیدگی به شکایات مشتریان

  مراحل طرح شکایت مشتریان

 • تماس تلفنی ازطریق شماره 02144908133 - فکس 02144905045
 • 2–طرح شکایت از طریق آدرس ایمیل : crm@aryadiesel.com
 • ثبت شکایت در سیستم شکایات و ارسال به واحد ذیربط
 • تماس با مشتری و رسیدگی به شکایت و تلاش در جهت رفع نقص
 • اعلام نتیجه نهایی به مشتریان

  مراحل طرح و پیگیری شکایت

 • تماس تلفنی از طریق شماره02144908133و فکس 02144905045
 • طرح شکایت از طریق آدرس ایمیل : crm@aryadiesel.com
 • ثبت شکایت در سیستم شکایات و ارسال به واحد ذیربط
 • تماس با مشتری و رسیدگی به شکایت و تلاش در جهت رفع نقص
 • اعلام نتیجه نهایی به مشتریان
contacts